хостинг

Хостингът е услуга която позволява на организации и частни лица да предоставят съдържание в Интернет. Или казано с други думи Хостингът е услуга която предоставя възможност Вашият сайт да е видим в Интернет. Вие всъщност наемата място на сървър където разполагате съдържанието на уеб сайта си.

Най общо казано хостингът е уеб хостинг. В него са включени множество услуги като email хостинг, бази данни и др.можете да поръчате вашият хостинг на бутона по-долу

поръчай хостинг